A+ A A-

Η πράσινη πρόταση που ταξίδεψε στο CERN

Διαδώστε το άρθρο:

Η καινοτόμος πράσινη πρόταση των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Περιβάλλοντος Θανάση Κουκούλη, Ειρήνης Μορίκη,  Διαμαντίνας  Ψευτογκά,  Εύας Τσακαλή και Βαγγέλη Αναγνωστόπουλου για την ανακύκλωση και τη  διαχείριση απορριμμάτων στα κέντρα διαμονής προσφύγων,  συμμετείχε στο φετινό THE Port Humanitarian Tech Hub 2017/CERN, που έγινε  στη Γενεύη,  6-8 Οκτωβρίου 2017.Η πρόταση που ξεκίνησε από το μάθημα "Πράσινη Επιχειρηματικότητα" του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ) και τη συνεργασία με το  Visions2Ventures (V2V)/ Changemakers Lab(CML),  εξελίχθηκε  σε μια καινοτόμο πρόταση για την αντιμετώπιση του πιεστικού προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων στα κέντρα διαμονής προσφύγων,  με έμφαση στον ανταποδοτικό χαρακτήρα του έργου.

Δουλεύοντας  εντατικά, για 60 ώρες,  μέσα στο Ideasquare του CERN,  η διευρυμένη ομάδα των φοιτητών και φοιτητριών, των μεντόρων ( Δρ Μαρία Χατζηαντωνίου-ΤΠ και  Βασίλης Σοφιαδέλλης- V2V/CML)  και των προσκεκλημένων επιστημόνων και ειδικών, προχώρησε στην  πρακτική ανάπτυξη  του  πρωτοτύπου του έργου με τίτλο "Trash, we can!" του Hackathon 2017. 

Το τελικό αποτέλεσμα, όπως εξελίχθηκε μέσα από το Hackathon,  αφορά στην  ανάπτυξη μιας εφαρμογής στο κινητό,  η οποία επικοινωνεί με έναν έξυπνο κάδο ανακύκλωσης και με  ανταποδοτικό χαρακτήρα  προωθεί την  ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των προσφύγων στην ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών.   Η παροχή/προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, όπως free WiFi ή εκπτώσεων σε αγορές και προμήθειες, είναι το αρχικό ανταποδοτικό κίνητρο.  Η όλη διαδικασία συνδέεται με παράλληλο πρόγραμμα ανάπτυξης εργαστηρίων upcycling  για σχεδιασμό,  παραγωγή και πώληση προϊόντων από υλικά ανακύκλωσης με επιπλέον οικονομικά οφέλη για τους συμμετέχοντες και την συνολική κοινότητα  των κέντρων  φιλοξενίας  προσφύγων.

Το έργο με το δυναμικό  μήνυμα «Trash to Treasure” παρουσιάστηκε στο εμβληματικό «Globe of Science & Innovation” του CERN, στις 8/10, μπροστά σ΄ένα μεγάλο κοινό, στο οποίο συμμετείχαν επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών (Hommes des Terres, Global Humanitarian Lab, UN SDG Lab, Queiser &Cie, κ.λ.π.).  H πρόταση από τη Λέσβο κέντρισε το ενδιαφέρον των συνεργατών και του ακροατηρίου, ως ένα έργο ευρύτερης εφαρμογής, καθόσον συνδυάζει την επίλυση ενός πιεστικού προβλήματος, όπως αυτό της συσσώρευσης απορριμμάτων, με την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και ανάπτυξη συστήματος ψηφιακού νομίσματος.   Με έμφαση στην κυκλική οικονομία,  το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση της  ενεργού συμμετοχής των προσφύγων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους στα κέντρα διαμονής, μέσω της συνειδητοποίησης της αξίας του «απορρίμματος» και γενικότερα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η σύνδεση της αξίας ανακύκλωσης  με οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά κίνητρα, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης,  αποτελεί την κεντρική στόχευση του συνολικού έργου με τίτλο: “Trash to Treasure”.  Η παράλληλη υποστήριξη της κοινότητας των προσφύγων, με  αξιοποίηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, με την εκπαίδευση και την ευκαιρία απασχόλησης τους, αλλά και η ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσης και δημιουργικής συνεργασίας με την τοπική κοινωνία αποτελούν επιπλέον ισχυρά σημεία του έργου.

 H πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει από τη Λέσβο, εφ’ όσον βρεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του «έξυπνου κάδου ανακύκλωσης» και της πρότυπης ψηφιακής εφαρμογής ανταποδοτικότητας.  Περαιτέρω στόχος είναι η γενίκευση της εφαρμογής σε χώρους και συνθήκες συλλογικής δράσης, όπως π.χ. τα Σχολεία.

Αρωγός της προσπάθειας, η αεροπορική εταιρεία AEGEAN, η οποία υποστηρίζοντας θέματα ανάπτυξης του  Αιγαίου διασφάλισε τη δωρεάν μετακίνηση προς το CERN μελών της εξαμελούς αποστολής.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν στο THE Port/CERN, το οποίο υποστήριξε την φιλοξενία των ομάδων στο CERN.


Το [email protected] οργανώνεται από το THE Port Association /CERN προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων  τεχνολογικών λύσεων για την αντιμετώπιση προκλήσεων ανθρωπιστικού, κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος. Διεπιστημονικές ομάδες που στελεχώνονται από  επιλεγμένα μέλη -επιστήμονες του CERN και ειδικούς σε διάφορα πεδία καινοτομίας-  δουλεύουν εντατικά  μαζί, σ΄ένα  τριήμερο εργαστήριο επίλυσης προβλημάτων προς όφελος της κοινωνίας. Στο φετινό Hackathon, οι προκλήσεις που συζητήθηκαν  αποτυπώνονται σε 5 προγράμματα που παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο του Hackathon @CERN.

Copyright 2016 © lesvosreport.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Σχεδιασμός - Ανάπτυξη - Φιλοξενία © CJ web.